Nieuws

Alle

Samenwerken voor de toekomst van mbo-studenten

vrijdag 27 januari 2023  |  

Mbo-studenten verdienen alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Soms hebben ze daarbij extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen het mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. De NJi-publicatie 'Mbo-student centraal' biedt daarbij inspiratie en richting. Ook bieden het ministerie van OCW en het NJi mbo-scholen en gemeenten ondersteuning bij het gesprek over die samenwerking in de regio.

Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Vincent Fafieanie, projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'We zien in de praktijk dat jongeren het pittig hebben. Denk aan armoede, relaties, chronische ziekte, huisvesting, schulden en mentaal welbevinden. Daardoor kan het lastig zijn voor mbo-studenten om hun opleiding af te ronden. Het is dan extra belangrijk dat alle betrokken partijen goed samenwerken zodat studenten de juiste steun of hulp krijgen. En daarmee zicht houden op een kansrijke en succesvolle toekomst.'

Het NJi heeft samen met andere organisaties een inspiratiedocument opgesteld: 'Mbo-student centraal. Samenwerken voor een succesvolle en kansrijke toekomst'. De publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

www.nji.nl/...sbrief-jeugd&utm_source=nieuwsbrief-nji&utm_medium=email