Links

Nederland kent een aantal organisaties die belangrijk zijn voor mbo-scholen die zich bezig houden met een gezonde leefstijl van hun medewerkers en studenten. Hieronder volgt een (niet uitputtende) lijst van de bekendste kennisinstituten, belangenbehartigers en welzijnsorganisatie. De meesten hebben meerdere websites die interessant zijn voor het mbo-onderwijs omdat ze bijvoorbeeld passend (voorlichtings)materiaal bevatten, of tips en tricks.

Algemeen
Belangrijke algemene sites rond sport en gezonde leefstijl voor mbo-studenten
 • Gezonde School

  Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.
  www.gezondeschool.nl
 • TestjeLeefstijl

  TestJeLeefstijl.nl is een online leefstijltest voor mbo-studenten en een een signalerings- en monitoringsinstrument voor mbo-scholen.
  www.testjeleefstijl.nl
 • Preventieakkoord

  Deze link gaat naar het document / stukken over preventieakkoord
  www.rijksoverheid.nl
Gezondheidsthema's
Belangrijke sites rond sport en gezonde leefstijl voor mbo-studenten rond specifieke thema's als alcohol, roken, bewegen, voeding en nog veel meer.