Privacy statement

Privacy statement


Platform Sport & Gezonde Leefstijl is een platform van de MBO Raad. Het Platform volgt dan ook het privacy statement van De MBO Raad. De MBO Raad respecteert en beschermt de privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG kun je vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

1) Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via Platform Sport & Gezonde Leefstijl.

De MBO Raad hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De MBO Raad passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen en beveiligen.

De MBO Raad verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

De MBO Raad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De MBO Raad deze verzamelt of verwerkt.

De MBO Raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kan je sturen naar helpdesk@mboraad.nl.


2) Hoe verzamelt Platform Sport & Gezonde Leefstijl persoonsgegevens?

Platform Sport & Gezonde Leefstijl verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van jouw toestemming (die je ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die je met Platform Sport & Gezonde Leefstijl en /of de MBO Raad aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de MBO Raad heeft als sectororganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs om namens de werkgevers in het middelbaar beroepsonderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

De MBO Raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf:

Bijvoorbeeld als je je abonneert op een nieuwsbrief, je opgeeft voor het bijwonen of deelnemen aan een bijeenkomst, sportwedstrijd of een training. Of als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Platform Sport & Gezonde Leefstijl. Maar ook als je zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.


Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening:

Bijvoorbeeld wanneer je een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan Platform Sport & Gezonde Leefstijl / de MBO Raad informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat Platform Sport en Gezonde Leefstijl /de MBO Raad foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat de MBO Raad jouw interacties registreert. Platform Sport & Gezonde Leefstijl organiseert ook NK’s, Nederlandse Kampioenschappen (sportwedstrijden). De gegevens die worden vastgelegd hebben als doel de wedstrijden goed te kunnen organiseren en uitoefenen. De gegevens van deelnemers die worden vastgelegd zijn: naam school, naam deelnemer, email-adres deelnemer, geslacht deelnemer, telefoonnummer deelnemer.

Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kan je terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.


3) Hoe gebruiken wij deze informatie?

Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om; je adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de MBO Raad die je zelf hebt aangevraagd; je te informeren over verdere dienstverlening van Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad, indien dit van toepassing is inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;

de relatie tussen jou en Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in jouw persoonsgegevens;

marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;4) Met wie delen wij deze informatie?:

 Met leveranciers van Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad.

Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van de MBO Raad

In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij je expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van jouw gegevens.

Met de autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen kan de MBO Raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de MBO Raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.


 
5. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Je hebt in lijn met de AVG WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de eigen persoonsgegevens. Indien je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kun je contact opnemen via het e-mailadres helpdesk@mboraad.nl

6. Beveiliging van informatie

De MBO Raad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met helpdesk@mboraad.nl.

7. Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat Platform Sport & Gezonde Leefstijl  / de MBO Raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de MBO Raad jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de MBO Raad geraadpleegd worden.

Cookies

De MBO Raad (en websites die deel uitmaken van het platform Mboraad.nl) maakt gebruik van cookies en web statistieken. Hieronder melden wij welke cookies MBO Raad precies plaatst en met welk doel.

Welk soort cookies gebruikt sportengezondeleefstijl.nl?

sportengezondeleefstijl.nl gebruikt cookies voor web statistieken en onderzoek.
 

Trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. sportengezondeleefstijl.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. sportengezondeleefstijl.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.


Cookies voor web statistieken en onderzoek

sportengezondeleefstijl.nl gebruikt cookies voor onderzoek en web statistieken. Dat doet sportengezondeleefstijl.nl om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Dit soort cookies heeft geen impact op jouw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt sportengezondeleefstijl.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Web statistieken

sportengezondeleefstijl.nl gebruikt web statistieken. Daarvoor gebruikt sportengezondeleefstijl.nl Google Analytics. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt sportengezondeleefstijl.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. Er wordt gekeken naar welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), op welke schermgrootte en met welk type apparaat. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt sportengezondeleefstijl.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. De gegevens zijn geanonimiseerd: Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren.

 
Google Analytics blokkeren

Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kan je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics.