Nieuws

Alle

Innovatie Vitafriends | vitaliteit op de werkvloer bij Deltion

dinsdag 30 mei 2023  |   | | |

Een van de zeven colleges binnen het Deltion College, het College SOM (Sport Opvoeding en Maatschappij), wil vitaliteit meer aandacht geven, niet alleen voor studenten maar ook voor medewerkers. Deze ambitie heeft Tim van Leeuwen, Docent aan het ROC Deltion College, gekoppeld aan zijn Master Sport en Beweeginnovatie aan de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. Mede vanuit zijn passie voor gezondheid en vitaliteit, richtte hij zich op het thema ‘vitaliteit op de werkvloer’. Zijn interesse werd nog meer gewekt door een onderzoek dat aantoont dat docenten burn-out klachten kunnen ervaren door relatief hoge niveaus van beroepsstress (Thomson & Hillman, 2020; Corbet, 2021; Quick & Henderson, 2016; NEA, 2021). Burn-out klachten komen in het onderwijs vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (25,5% versus 17,0%). Verschillende studies hebben aangetoond dat fysieke activiteit in de vrije tijd een belangrijke factor is om de effecten van werkstress te verminderen (Raven & Kleinert, 2019; Bogearts et al, 2014; Kim G-C & Gurvitch, 2020).

Om de fysieke activiteit van docenten te verbeteren, zijn er in eerdere fases van de innovatie verschillende ideeën opgehaald binnen de verschillende teams. Met de resultaten als input, is een innovatief concept ontwikkeld Vitafriends, een ambassadeursnetwerk binnen de verschillende onderwijsteams op het Deltion College. Het zou de mogelijke oplossing zouden kunnen bieden om de fysieke en mentale vitaliteit te bevorderen.

Een Vitafriend fungeert als een schakel tussen de werkvloer, directe leidinggevenden en het HR-beleid. De Vitafriend fungeert als aanjagers, ambassadeur en rolmodel op het gebied van fysieke activiteit. En verzamelt wensen en behoeften op individueel en teamniveau en vertaalt deze naar vernieuwende interventies welke aansluiten bij de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Binnen het Team Pedagogisch Werk is sinds kort een pilotproject opgestart waarbij, met de input uit deze pilot, de innovatie verder wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit om samen met verschillende interne stakeholders, waaronder de afdeling Mens & Organisatie en Deltion Academie, een cultuur van gezondheid en welzijn te creëren. Dit betekent niet direct dat iedereen ‘moet’ sporten, maar een wandeling in de pauze of een actief spel spelen met collega’s draagt ook al bij aan de fysieke activiteit.

Het doel is om preventief de gezondheid en vitaliteit van docenten te verbeteren en een verlaging van de verzuimkosten te bewerkstelligen. Samen stappen zetten naar een gezondere en actievere omgeving voor alle de docenten op het Deltion College zodat ze het huidige werk, nu en in de toekomst, duurzaam kunnen blijven uitvoeren.