Nieuws

Alle

Jongeren in gesprek met koningin Máxima over mentaal welbevinden

donderdag 23 juni 2022  |  

Hoe bevorderen mbo (middelbaar beroepsonderwijs)-opleidingen de mentale gezondheid van studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs dit voor leerlingen? Daar spraken leerlingen, studenten, bestuurders en beleidsmakers vandaag over met koningin Máxima en minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Ook Gezonde School maakte deel uit van het programma.

De gesprekken vonden plaats op het Nova College in Beverwijk en stonden in het teken van mentaal welbevinden. Leerlingen en studenten zitten in een levensfase waarin vaak veel gebeurt en verandert. Ze ervaren mentale problemen als stress, gebrek aan motivatie en hebben soms moeite met focussen. Dit kan ook hun leerprestaties in de weg kan zitten. MIND Us, waar koningin Máxima erevoorzitter van is, wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Hierover gaat de stichting onder meer met jongeren in gesprek.

Foto: Robin Utrecht / MIND Us

In gesprek over welbevinden
In een rondetafelgesprek over welbevinden en mentale gezondheid spraken koningin Máxima en minister Wiersma met leerlingen, studenten en Gezonde School-coördinatoren van het Nova College en het Kennemer College over verschillende onderwerpen: wat doen scholen, gemeenten en andere partijen in Beverwijk op het gebied van de mentale gezondheid van leerlingen en studenten? Is dit voldoende om de jongeren die de ondersteuning het hardst nodig hebben ook echt te bereiken?

Ook gingen de koningin en de minister in gesprek met jongeren die deelnamen aan een cocreatiesessie. Deze moet leiden tot een manifest waarin jongeren uitspreken wat ze in het onderwijs nodig hebben voor hun mentale gezondheid.

"Belangrijk blijft dat er structureel aandacht is en blijft voor welbevinden" - Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School

Behoefte van scholen
Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School: “Vanmiddag zei een student heel treffend: ‘Het komt nog vaak voor dat de mentale problemen bij jongeren niet direct worden opgemerkt door de directe omgeving. Daar moeten we open het gesprek over voeren, want we moeten het samen doen.’ Via de Gezonde School-aanpak kan elke school werken aan het thema Welbevinden. We merken dat scholen hier in toenemende mate behoefte aan hebben. Dat hoor ik van veel onderwijsprofessionals en we zien het ook terug in de cijfers. Belangrijk blijft dat er structureel aandacht is en blijft voor dit belangrijke thema en daarom ben ik heel blij met de oprechte belangstelling van onze koningin.”

Meer inzicht
Via dit werkbezoek van koningin Máxima en minister Wiersma aan het Nova College in Beverwijk kreeg MIND Us meer inzicht in hoe mbo’s en middelbare scholen inzetten op het bevorderen van de mentale gezondheid van hun leerlingen en studenten. Ook werd duidelijk hoe de Gezonde School-aanpak kan helpen om de inzet op dit onderwerp te intensiveren en versterken. De samenwerking tussen MIND Us en het programma Gezonde School krijgt in de komende maanden verder vorm.

MIND Us en Gezonde School
MIND Us creëert samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Gezonde School werkt samen met MIND Us en onderwijsraden om de aandacht voor mentale gezondheid via het onderwijs verder vorm te geven.


www.gezondeschool.nl/...k-met-koningin-maxima-over-mentaal-welbevinden

Jongeren in gesprek met koningin Máxima over mentaal welbevinden