Agenda

Alle

Webinar 'Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie'


Mbo-studenten kunnen soms wat extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Met subsidie van NRO voerden het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO de afgelopen jaren praktijkgericht onderzoek uit naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie.

Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, Midden Nederland en Zadkine zetten interventies in om deze kwetsbare groepen succesvol door het onderwijs te leiden en hen te laten doorstromen naar een passende vervolgopleiding of duurzame (arbeids)participatie. Zij richten zich hierbij op samenwerking met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en het bedrijfsleven. In het onderzoek zijn de context, de interventie, de werkzame mechanismen en de resultaten van de verschillende aanpakken beschreven. Ook zijn de gevonden mechanismen verbonden met aansluitende wetenschappelijke theorie├źn, waardoor de aanpakken niet alleen in de praktijk blijken te werken, maar ook theoretisch onderbouwd zijn.

Over de resultaten van dit onderzoek verzorgen we op maandag 20 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur een webinar. Deelname is kosteloos.

Voor wie en wat kun je verwachten?
Het webinar is bedoeld voor mbo-professionals, ambtenaren en beleidsmedewerkers met jeugd(zorg) en/of onderwijs in de portefeuille. Enkele dagen voor het webinar ontvang je de link om deel te nemen. Na een korte introductie, geven we een beknopte presentatie van de bevindingen van het onderzoek, laten we direct bij de aanpakken betrokken professionals aan het woord en is er volop ruimte voor vragen.

Meld je aan