Agenda

Alle

LOB en mentale gezondheid bij jongeren

 woensdag 16 november 2022 15:30-16:45
 Online
 www.expertisepuntlob.nl/nieuws/agendabijeenkomsten
 

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van jongeren tijdens hun loopbaanontwikkeling. Maar hoe doe je dit als onderwijsprofessional?

Vier op de tien jongeren ervaart mentale klachten zoals piekeren, stress of somberheid (MIND). Een groot deel geeft aan dat school of studie een belangrijke factor is die bijdraagt aan deze mentale klachten (Unicef).
Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat aandacht voor de mentale gezondheid binnen het onderwijs leidt tot:
  • betere schoolprestaties en minder schooluitval;
  • meer motivatie om te leren;
  • een positieve doorstroom naar vervolgonderwijs en werk;
  • én een betere startpositie voor maatschappelijke participatie.
Het is dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van jongeren tijdens hun loopbaanontwikkeling. Maar hoe doe je dit als onderwijsprofessional?
De Transformers Community en het Expertisepunt LOB organiseren op 16 november samen een webinar die praktische handvatten biedt om mentale gezondheid een plek te geven binnen de loopbaanontwikkeling.

Wat kun je verwachten?
  • Uitleg over mentale gezondheid
  • Mentale gezondheid in relatie tot loopbaanontwikkeling
  • Praktijkvoorbeelden op basis van ervaringsverhalen van jongeren
  • Praktische materialen waarmee jij verder kan(bijvoorbeeld een toolkit)
De webinar is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo en hbo en is kosteloos.

Aanmelden?
Agenda | Expertisepunt LOB en dan klikken op 16 november.